Strona Główna Strona Główna

16.08.2017
  Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie obrotu pozaaptecznego
 

"Naczelna Izba Aptekarska wyraża duże zaniepokojenie zmianą stanowiska Ministerstwa Zdrowia w zakresie obrotu pozaaptecznego" - to pierwsze zdanie stanowiska Prezydium NRA w sprawie obrotu pozaaptecznego.

W tym stanie rzeczy "Naczelna Izba Aptekarska w dniu 10 sierpnia 2017 r., wystąpiła do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła o podjęcie działań mających na celu wznowienie prac w przedmiotowym zakresie, jednocześnie podkreślając, że nadrzędną ideą, jaką powinno kierować się Ministerstwo Zdrowia jest zdrowie, życie i bezpieczeństwo pacjenta".

  więcej >>

12.08.2017
  W dniu 14 sierpnia br. biuro OIA w Łodzi będzie nieczynne.
  Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi informuje, że w dniu 14 sierpnia br. (poniedziałek) biuro OIA w Łodzi będzie nieczynne.

11.08.2017
  Warto wiedzieć - Recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  W Dzienniku Ustaw (poz.1524) opublikowano ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Artykuł 1 punkt 9 tej ustawy stanowi, że "Recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2019 r.".
  więcej >>

11.08.2017
  Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE APTEKĄ
  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi nabór na studia podyplomowe "Zarządzanie apteką". W załączniku broszura informacyjna dotycząca tego przedsięwzięcia.
  więcej >>

11.08.2017
  Stanowisko Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ w sprawie realizacji recept...
  Stanowisko Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ w sprawie realizacji recept, na których nie został określony poziom odpłatności, a lek występuje w wykazie leków refundowanych w dwóch poziomach odpłatności.
  więcej >>

Archiwum

AverNet