Strona Główna Strona Główna

28.09.2016
  KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA OC FARMACEUTY 2016/207
  Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi podjęła decyzję o kontynuacji  na kolejny rok (od 1.10.2016 do 30.09.2017) umowy ubezpieczenia zawartej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA S. A. na rzecz członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w zakresie OC z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty.

Ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty, w tym szkody związane z:
  • wydaniem leku innego niż zamówiony,
  • OC za produkt w zakresie leków przygotowywanych,
  • wydaniem leku zepsutego, sfałszowanego, którego wykrycie nie było możliwe,
  • wydaniem leku przeterminowanego, o ile przekroczenie terminu ważności nie było większe niż 90 dni.  
Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie członków Izby, którzy regularnie opłacają składki i nie mają zaległości w opłacaniu składek członkowskich.

Ze szczegółowymi postanowieniami polisy ubezpieczeniowej obejmującej wzmiankowane ubezpieczenie można zapoznać się w biurze OIA w Łodzi. 

28.09.2016
  WARTO WIEDZIEĆ - projekt reformy stacjonarnej opieki zdrowotnej
  Ministerstwo Zdrowia poinformowało o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt przewiduje utworzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia.
  więcej >>

27.09.2016
  WARTO WIEDZIEĆ - Jednolity tekst ustawy refundacyjnej
  W Dzienniku Ustaw, poz. 1536 z 2016 roku opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
  więcej >>

26.09.2016
  Komunikat Prezesa NRA w sprawie procedury związanej z odszkodowaniem za wycofany lek ATRAM
  W związku z wycofaniem z obrotu trzech serii produktu leczniczego Atram, (...) celem uzyskania przez aptekę odszkodowania za wydanie w miejsce wycofanego z obrotu produktu leczniczego nowego produktu wydanego na podstawie recepty farmaceutycznej, przyjęty został następujący schemat postępowania...

KOMUNIKAT PREZESA NRA>>>

ZAŁĄCZNIKI>>>


23.09.2016
  DZIEŃ APTEKARZA. Życzenia Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, prezesa NRA z okazji Dnia Aptekarza
 

W aptekarskich kalendarzach wyróżniony jest 26 dzień września. W tym dniu, który związany jest z liturgicznym wspomnieniem Kosmy i Damiana, świętych patronów farmaceutów i aptekarzy, obchodzony jest Dzień Aptekarza, jako święto tej grupy zawodowej. W 2016 roku Dzień Aptekarza wypada w poniedziałek.

Dla aptekarzy będzie to dzień normalnej pracy, którą, kierując się przykładem życia Kosmy i Damiana, wielu z nas traktuje jako służbę pacjentom i społeczeństwu. Uświadamiając sobie tę rolę odczuwam satysfakcję, że wybrałam i wykonuję piękny zawód aptekarza. Dzieląc się z Wami tą radością mam poczucie, że jest ona także Waszym udziałem - napisała do Szanownych Koleżanek i Szanownych Kolegów Pani Prezes.

  więcej >>

Archiwum

AverNet