Strona Główna Strona Główna

28.06.2017
  Gratulacje od Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej
 

Jūratė Švarcaitė, sekretarz generalny Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej (PGEU) wystosowała do Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej gratulacje nawiązujące do uchwalenia i wdrożenia do porządku prawnego w Polsce ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne.  

Przedstawiamy fragmenty listu gratulacyjnego:

- "Przyjęliśmy do wiadomości, że w ostatnim czasie Polska wprowadziła ustawę regulującą kryteria zakładania i prowadzenia aptek. Z tej okazji chcielibyśmy Państwu złożyć nasze gratulacje, ponieważ ustawa ta dostosowuje przepisy polskie do europejskiego standardu prawnego, zgodnie z którym wykonywanie zawodu aptekarza podlega rygorystycznym regulacjom, a kryteria własności i/lub zakładania placówek aptecznych mają zastosowanie do ogromnej większości aptek w Europie".
- "Uważamy, że ustawodawstwo takie podąża za najlepszymi praktykami europejskimi, a co najważniejsze, leży w interesie zdrowia publicznego w Polsce".

  więcej >>

28.06.2017
  Komunikat w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)
  W serwisie informacyjnym Ministerstwa Zdrowia opublikowano Komunikat w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).
  więcej >>

27.06.2017
  Opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych
  W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (poz. 71) opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ustalonego na dzień 1 lipca 2017 roku
  więcej >>

26.06.2017
  Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 

W Dzienniku Ustaw (poz. 1200) opublikowano ustawę z dnia 25 maja 2107 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.


Omówienie zmian wprowadzonych tą ustawą opublikowano w serwisie informacyjnym NIA.

  więcej >>

26.06.2017
  KOMUNIKAT w sprawie procedury udzielania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
  W serwisie informacyjnym ŁWIF opublikowano KOMUNIKAT z dnia 24 czerwca 2017r. w sprawie procedury udzielania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
  więcej >>

Archiwum

AverNet